• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Właścicielem majątku jest Gmina Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku


Siedzibą szkoły jest budynek położony w Janiku, przy ul. Szkolnej 21.


Budynek szkoły wraz z łącznikiem – powierzchnia użytkowa 2 381,21 m²


Budynek przedszkola – powierzchnia użytkowa 541,03 m²


Budynek sali gimnastycznej – powierzchnia zabudowy 756,72 m²


 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:43:49.

Zobacz:
 Majątek szkoły . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:43:49
Opublikowane przez: Anna Buczkowska