• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Przedszkole składa się z oddziałów:


- dzieci 3,4 letnie


- dzieci 5,6 letnie


Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut.


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.


Prowadzi naukę w następujących etapach:


- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,


- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły,


Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 12:57:27.

Zobacz:
 Struktura organizacyjna . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 12:57:27
Opublikowane przez: Anna Buczkowska