• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 09:50:24 | Data modyfikacji: 2020-11-20 09:51:19.

Zobacz:
 Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej .  Klauzula . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 09:50:24
Data modyfikacji: 2020-11-20 09:51:19
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska