• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.  oraz wybranymi programami zalecanymi przez MEN i własnymi opracowanymi przez nauczycieli: program profilaktyczno- wychowawczy, program adaptacyjny, innowacja pedagogiczna, program edukacji matematycznej. 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 09:00:26.

Zobacz:
 Cele i zadania przedszkola .  Programy realizowane w przedszkolu .  Dodatkowe zajęcia . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 09:00:26
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska