• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Grupy:I-IV-  Publiczne Przedszkole w Kunowie os .E.Dziewulskiego 5


Grupy: ViVI- Publiczna Szkoła Podstawowa im.Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie


Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.


Szczegółowe cele i zadania przedszkola określa statut.


 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:48:13.

Zobacz:
 Godziny otwarcia .  Struktura organizacyjna .  Lokalizacja prowadzenia zajęć . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:48:13
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska