• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie: Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2020-10-29 13:45:33.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną (znak: ZGKM.I.271.1.2020) 
Uwaga!!!: zmiana terminu składania ofert: 09.11.2020 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ oraz zmiana SIWZ (03.11.2020 r.) (*.pdf)

Ujednolicony SIWZ po zmianach z dnia 03.11.2020 r. (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy po zmianach z dnia 03.11.2020 r. (*.pdf)

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 03.11.2020 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2020-11-03 16:33:23 | Data modyfikacji: 2020-11-03 16:59:27.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), przekazuje informację o ofertach złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Tomasz Mazan | Data wprowadzenia: 2020-11-09 12:56:15 | Data modyfikacji: 2020-11-09 12:58:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną (znak: ZGKM.I.271.1.2020)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Tomasz Mazan | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:20:52.

Zobacz:
 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro .  Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:20:52
Opublikowane przez: Tomasz Mazan