• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Program profilaktyczny Gimnazjum w Kunowie

 

 

 

 

 

PROGRAM

PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W KUNOWIE


5. HARMONOGRAM PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

 

PROBLEM

CELE SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA

METODY I ŚRODKI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Zebranie potrzeb od uczniów.

 • Eliminacja czynników ryzyka
 • Wypełnienie ankiety przez uczniów
 • Tworzenie narzędzi do diagnozowania problemów wychowawczych
 • Opracowanie ankiety i jej przeprowadzenie wśród uczniów gimnazjum

Zespól do Spraw Profilaktyki

 

2. Przygotowanie metodyczne do realizacji potrzeb uczniów.

 • Analiza ankiet
 • Sformułowanie problemów do rozwiązania
 • Planowanie zadań w klasach

Zespół do Spraw Profilaktyki

 

3. Agresja i przemoc w szkole:

- wulgaryzmy,

- kradzież,

- szantaż,

- wymuszanie.

 • Podstawy komunikowania się między ludźmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wskazanie pozytywnych celów życia:

- przyjaźni,

- wolności,

- przywiązania,

-oddania, zrozumienia,

-szacunku,

- miłości

 

 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania dobrych rozwiązań
 • Umiejętność radzenia sobie z własnymi problemami na drodze wolności, przyjaźni, radości, miłości
 • Określenie form pomocy ofiarom i sprawcą przemocy w szkole
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zasady dobrego słuchania
 • Podobieństwa i różnice między ludźmi
 • Kształtowanie systemu wartości

 

 

 • Dlaczego ludzie posługują się wulgaryzmem?

- posługiwanie się językiem kultury,

- język „ja”,

- zasady współżycia w grupie,

 

 • Sprawy, dla których warto żyć: przyjaźń, wolność, radość, miłość:

 - szacunek i zrozumienie,

- pragnienie wolności

- dajemy innym to, czego sami od nich oczekujemy,

- otwieramy się na potrzeby drugiego człowieka,

- dekalog,

- tworzenie więzi z grupą rówieśniczą

 • Skutki przemocy: kradzież, szantaż, wymuszenie (konsekwencje prawne)

 

 • Metoda warsztatowa
 • Udział w debatach
 • Praca w kręgu
 • „Lustro”

 

 • Układ par

 

 

 • Praca w grupach

Środki: flamastry, małe karteczki, arkusze szarego papieru

 

 • Tydzień Kultury Języka
 • Plakaty, afisze, scenki rodzajowe
 • Czarodziejskie słowa (magiczne klucze): proszę, dziękuje, przepraszam, dzień dobry

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Plansze tematyczne,
 • Małe karteczki, flamastry,
 • Praca w grupach,
 • Przedstawienie wyników jako gazetka klasowa,

 

 

 

 

 • Ulotki, prelekcje,
 • Ustawy prawne,

 

 

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Katecheci

Nauczyciele WOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy

 

4. Nikotynizm

 • Wpływ nikotyny na rozwój człowieka w różnych okresach życia,
 • Nikotyna a układ krążenia,
 • Zasady higieny i sposoby zapobiegania chorobom wynikającym z lekkomyślności,
 • Miejsce osoby palącej w rodzinie,
 • Wskazania możliwości zerwania z nałogiem,
 • Pomoc innych osób,
 • Korzyści, jakie płyną z niepalenia,
 • Wyrabianie wiary w siebie „silnej woli”
 • Satysfakcja wynikająca z wytrwania w postanowieniu
 • Dlaczego ludzie palą?
 • Kilka słów o papierosach

- prawdy i mity o nikotynie,

- skład dymu tytoniowego,

§  Dlaczego palenie zagraża zdrowiu?

- szkodliwy wpływ nikotyny na dojrzewający organizm,

 

§  Rzucić palenie, ale jak?

- nieodparta chęć rzucenia palenia,

- sposoby rzucania palenia,

- skutki ekonomiczne palenia,

- pomoc i zrozumienie najbliższych,

§  Praca w grupach

§  Ankieta

§  Dyskusja

§  „Burza mózgów”

Środki<SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: windowtext;


Opublikowane przez: ***** ***** | Autor: Tomasz Łapa | Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:24:01 | Data modyfikacji: 2012-09-06 21:29:53.

Zobacz:
 program profilaktyczny .  program wychowawczy . 
Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:24:01
Data modyfikacji: 2012-09-06 21:29:53
Autor: Tomasz Łapa
Opublikowane przez: ***** *****