• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Misja i wizja szkoły

Misja oraz wizja Gimnazjum w Kunowie

 

 

 

 

Wizja szkoły

 

Gimnazjum w Kunowie charakteryzuje się:

1.     Pełnym zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.

2.     Wysoką efektywnością kształcenia i wychowania.

3.     Wysokimi kwalifikacjami kadry pedagogicznej.

4.     Bardzo dobrą organizacją i zarządzaniem.

5.     Jasnymi i powszechnie akceptowanymi zasadami funkcjonowania.

6.     Nowoczesną i w pełni pokrywającą potrzeby bazą dydaktyczną.

7.     Systematycznym rozwojem we wszystkich obszarach funkcjonowania.

 

Misja szkoły

 

Osiągnięciu celu wizji Gimnazjum w Kunowie będą służyć:

1.     Doskonalenie kadry pedagogicznej (wewnętrzne i zewnętrzne WDN).

2.     Rozwój organizacyjny szkoły.

3.     Odpowiednia do potrzeb organizacja procesu kształcenia i wychowania.

4.     Wewnętrzny system nadzoru pedagogicznego.

5.     Właściwa współpraca ze środowiskiem.

6.     Monitorowanie podejmowanych działań i ewaluacja zmian.

 

 

Opublikowane przez: ***** ***** | Autor: Tomasz Łapa | Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:01:29.
Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:01:29
Autor: Tomasz Łapa
Opublikowane przez: ***** *****