• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe


Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w okresie epidemiologicznym związanym z COVID -19 w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VIII

Procedura bezpieczeństwa (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Dorota Opara | Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:43:25.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:43:25
Opublikowane przez: Dorota Opara