• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Informacja

Informujemy, że od dnia 5 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kunów, zgodnie z taryfą zatwierdzoną Decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr: WA.RET.070.1.90.2.2018 Dyrektora RZGW w Warszawie.


Ceny dostarczonej wody:


dla 1 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się z wodomierzy głównych – 3,18 zł/ m3 netto


dla 2 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się według przeciętnej normy zużycia wody – 3,18 zł/m3 netto


dla 3 grupy taryfowej – przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową i usługową- 3,18 zł/m3 netto


Stawka opłaty abonamentowej dla 1,2 i 3 grupy taryfowej– 3,90 zł miesięcznie netto


Ceny odprowadzanych ścieków:


dla 1 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się z wodomierzy głównych – 5,22 zł/m3 netto, co po uwzględnieniu dopłaty do 1 m3 w wysokości 0,48 zł daje 4,74 zł/ m3 netto


dla 2 grupy taryfowej- gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się według przeciętnej normy zużycia wody – 5,22 zł/m3 netto, co po uwzględnieniu dopłaty do 1 m3 w wysokości 0,48 zł daje 4,74 zł/ m3 netto


dla 3 grupy taryfowej – przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową i usługową- 5,22 zł/m3 netto


 


Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-22 10:02:08 | Data modyfikacji: 2019-05-22 10:06:31.
Informacja

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia na terenie gminy Kunów za 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:55:29.
Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:55:29
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński