• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Status prawny

Publiczne Przedszkole w Kunowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Kunów. Stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.


 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-15 11:23:10 | Data modyfikacji: 2020-11-20 08:30:38.

Zobacz:
 Status prawny .  Podstawa prawna .  Statut Jednostki .  Struktura własnościowa . 
Data wprowadzenia: 2020-11-15 11:23:10
Data modyfikacji: 2020-11-20 08:30:38
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska