• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów

Nazwa Gminy Gmina Kunów
Województwo, Powiat świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej ul. Warszawska 45b
Kod 27-415 Kunów
Kontakt

tel./fax (+48 41) 26-13-174
e-mail: urzad@kunow.pl   

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 
4. Publiczne Przedszkole w Kunowie
5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
6. Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
7. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
 
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne :
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
 

 

 
 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-10-20 12:33:04.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-10-20 12:33:04
Opublikowane przez: Krzysztof Król