• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Właścicielem majątku jest Gmina Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie. Siedziba szkoły mieści się w budynkach położonych w Wymysłowie, przy ul. Wesołej 43.

 

Budynek szkoły jest o powierzchni 441 m² i znajduje się na działce ewidencyjnej o numerze 201. W skład majątku wchodzi jednokondygnacyjny budynek gospodarczy
o powierzchni 31 m² usytuowany na tym samym numerze działki.

 

 

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-20 16:03:11.
Data wprowadzenia: 2020-11-20 16:03:11
Opublikowane przez: Bożena Wijata