• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Majątek szkoły


Właścicielem majątku jest Gmina Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie.


Siedzibą szkoły są budynki położone w Kunowie, przy ul. Szkolnej 1 i przy ul. Fabrycznej 1.


Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 1 znajduje się na działce ewidencyjnej o numerze 1270/3.


Budynek szkoły przy ul. Fabrycznej 1 oraz budynek hali sportowej i budynek stołówki szkolnej znajdują się na działkach ewidencyjnych o numerach: 3890/3, 308/38, 308/39, 308/26, 308/22, 308/25.

 

Opublikowane przez: Dorota Opara | Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:12:26 | Data modyfikacji: 2020-11-19 20:13:16.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:12:26
Data modyfikacji: 2020-11-19 20:13:16
Opublikowane przez: Dorota Opara