• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

1. Struktura organizacyjna:


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
Prowadzi naukę w następujących etapach:
- oddziały przedszkolne,
- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021
- grupa młodsza i grupa starsza
- I - III - 3 oddziały
- IV - VIII - 4 oddziały (nie ma klasy IV)
Lokalizacja prowadzenia zajęć:
Wymysłów, ul. Wesoła 43, 27 - 415 Kunów
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.

Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:24:43.
Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:24:43
Opublikowane przez: Bożena Wijata