• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Status prawny

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną
przez Gminę Kunów. Stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie
w formie jednostki budżetowej.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

2. Podstawę prawną funkcjonowania i działania szkoły określa:

Uchwała Nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

3. Statut placówki

4. Obwód szkoły:

UCHWAŁA NR XL.240.2020 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Granice obwodu szkoły:
Wymysłów, Boksycka, Janik, ul. Sosnowa, Krótka, Polna, Wspólna, Ostrowiecka od nr 156,
Miłkowska Karczma od nr 108 – 118 i 137 – 148.

5. Struktura własnościowa:

Placówka stanowi własność Gminy Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie.

 Statut PSP Wymysłów

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-17 14:23:24 | Data modyfikacji: 2020-11-20 17:12:34.
Data wprowadzenia: 2020-11-17 14:23:24
Data modyfikacji: 2020-11-20 17:12:34
Opublikowane przez: Bożena Wijata