• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Rejestry i ewidencje

1. Księga ewidencji dzieci


2. Księga uczniów


3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych


4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły


5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania


6. Rejestr pieczęci


7. Rejestr delegacji


8. Księga zastępstw


9. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych


10. Szkolny zestaw programów nauczania


11. Szkolny zestaw podręczników


12. Rejestr wypadków uczniów


13. Rejestr pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych


14.Ewidencja wydanych zaświadczeń OKE


15. Rejestr zwolnień lekarskich


 

 

Opublikowane przez: Wiesława Sitarska | Data wprowadzenia: 2020-11-15 17:21:19.

Zobacz:
 Informacja .  Ewidencje, rejestry i archiwa . 
Data wprowadzenia: 2020-11-15 17:21:19
Opublikowane przez: Wiesława Sitarska