• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Lista pracowników Gimnazjum w Kunowie

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nauczyciele

1.

Adamska Aleksandra

nauczycielka języka angielskiego

2.

Barczyńska Anna

nauczycielka matematyki

3.

Dajewska Henryka

nauczyciel bibliotekarz

4.

Dziedzic Maciej

nauczyciel wychowania fizycznego

5.

Gałęzia Mieczysław

nauczyciel informatyki i techniki

6.

Gilewska Magdalena

nauczycielka języka niemieckiego

7.

Gilewska Marta

wicedyrektor, nauczycielka języka polskiego

8.

Gutwin Jolanta

nauczycielka wychowania fizycznego

9.

Kowalska Małgorzata

nauczycielka historii, wos, wdż

10.

Krześniak Ireneusz

nauczyciel wychowania fizycznego

11.

Kwapisz Alicja

nauczycielka matematyki

12.

Kwapisz Andrzej

nauczyciel chemii

13.

Loranty Barbara

nauczycielka języka polskiego

14.

Łukawska Anna

nauczycielka muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego

15.

Nalewaj Alina

nauczycielka biologii

16.

Nowek Dorota

nauczycielka religii

17.

Oleszek Krystyna

nauczycielka matematyki

18.

Pająk Maria

dyrektor, nauczycielka języka polskiego

19.

Pędzik Halina

nauczycielka geografii

20.

Ks. Sagan Kazimierz

nauczyciel religii

21.

Salwa Jolanta

pedagog szkolny

22.

Skóra Dorota

nauczycielka języka niemieckiego

23.

Sternik Janusz

nauczyciel historii, wos i wdż

24.

Sternik Jolanta

nauczycielka języka polskiego

25.

Wesołowska Edyta

nauczycielka fizyki

26.

Wolecka Małgorzata

nauczycielka języka angielskiego

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Pracownicy administracji i obsługi

1.

Celary Barbara

sprzątaczka

2.

Filipowska Małgorzata

woźna

3.

Kaczor Urszula

sprzątaczka

4.

Kalbarczyk Elżbieta

kierownik stołówki

5.

Kusiak Jolanta

sekretarz szkoły

6.

Pikus Beata

główny księgowy


Opublikowane przez: ***** ***** | Autor: Tomasz Łapa | Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:12:00.
Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:12:00
Autor: Tomasz Łapa
Opublikowane przez: ***** *****