• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Struktura organizacyjna

Organizacja szkoły


 Struktura organizacyjna:


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.
Prowadzi naukę w następujących etapach:
- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021
I – VIII – 17 oddziałów
I – III – 6 oddziałów
IV – VIII – 11 oddziałów
Lokalizacja prowadzenia zajęć:
kl. I - V - Kunów, ul. Szkolna 1
kl. VI -VIII - Kunów, ul. Fabryczna 1
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.
Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 

Opublikowane przez: Dorota Opara | Data wprowadzenia: 2020-11-19 19:01:18 | Data modyfikacji: 2020-11-19 19:03:49.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 19:01:18
Data modyfikacji: 2020-11-19 19:03:49
Opublikowane przez: Dorota Opara