• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Kunów. Stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.


W skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Janiku wchodzi:


Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku


Publiczne Przedszkole w Janiku


Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.


 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-15 17:17:44 | Data modyfikacji: 2020-11-20 12:48:51.

Zobacz:
 Status prawny .  Podstawa prawna .  Statut szkoły .  Obwód Szkoły .  Struktura własnościowa . 
Data wprowadzenia: 2020-11-15 17:17:44
Data modyfikacji: 2020-11-20 12:48:51
Opublikowane przez: Anna Buczkowska