jo.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów www.kunow.pl
Strona główna strona główna 

BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów

Nazwa Gminy Gmina Kunów
Województwo, Powiat świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej ul. Warszawska 45b
Kod 27-415 Kunów
Kontakt

tel./fax (+48 41) 26-13-174
e-mail: urzad@kunow.pl   

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Gombrowicza w Dołach Biskupich
5. Publiczne Przedszkole w Kunowie
6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
7. Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
8. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne :
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
 

 

 
 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:22:36.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-01-03 08:22:36
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.kunow.pl