jo.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów www.kunow.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie strona główna 

1. Struktura organizacyjna:


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
Prowadzi naukę w następujących etapach:
- oddziały przedszkolne,
- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021
- grupa młodsza i grupa starsza
- I - III - 3 oddziały
- IV - VIII - 4 oddziały (nie ma klasy IV)
Lokalizacja prowadzenia zajęć:
Wymysłów, ul. Wesoła 43, 27 - 415 Kunów
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.

Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:24:43.

Zobacz:
 Status prawny .  Organizacja szkoły .  Przedmiot działalności i kompetencje .  Organy szkoły .  Struktura własnościowa szkoły .  Majątek szkoły .  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw .  Rejestry i ewidencja .  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze .  Kontrole .  Informacje dodatkowe .  RODO – klauzule informacyjne .  Inne dane udostępniane publicznie .  Zamówienia publiczne .  Sprawozdania .  Deklaracja dostępności .  Redakcja Biuletynu . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:24:43
Opublikowane przez: Bożena Wijata
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.kunow.pl