Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja przedszkola
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy przedszkola
° Struktura własnościowa przedszkola
° Majątek przedszkola
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencja
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Informacja o stanie przedszkola
° Bieżąca działalność
° RODO-klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Zamówienia publiczne
- 2014 r.
- 2017 r.
- Przetargi
- 2013 r.
- 2015 r.
- 2016 r.
- 2018 r.
- 2019 r.
° Petycje
° Deklaracja dostępności
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczne Przedszkole w Kunowie > Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne

Zobacz:
 Przetargi .  2014 r. .  2013 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
wersja do druku