Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja przedszkola
° Przedmiot działalności i kompetencje
- Cele i zadania przedszkola
- Programy realizowane w przedszkolu
- Dodatkowe zajęcia
° Organy przedszkola
° Struktura własnościowa przedszkola
° Majątek przedszkola
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencja
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Informacja o stanie przedszkola
° Bieżąca działalność
° RODO-klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Zamówienia publiczne
° Petycje
° Deklaracja dostępności
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczne Przedszkole w Kunowie > Przedmiot działalności i kompetencje strona główna 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zobacz:
 Cele i zadania przedszkola .  Programy realizowane w przedszkolu .  Dodatkowe zajęcia . 
wersja do druku