Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencje
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Sprawozdania
° Informacje dodatkowe
° RODO - klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Petycje
° Zamówienia Publiczne
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie > Inne dane udostępniane publicznie strona główna 

Inne dane udostępniane publicznie
Inne dane udostępniane publicznie

Inne dane udostępniane publicznie


Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez dysponenta niniejszej strony podmiotowej BIP.

Strona podmiotowa BIP zawiera następujące elementy:


•Nagłówek strony z logo BIP – z adresem URL strony BIP www.bip.gov.pl umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych na stronie głównej BIP
•Menu przedmiotowe ( lewa część strony ) zawierające wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP,
•W lewej górnej część ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP,
•W prawej górnej części strony znajduje się odnośnik ( strona główna) umożliwiający szybki powrót z podstrony do strony głównej BIP jednostki,
•W prawej górnej części strony znajduje się odnośnik ( pomoc ) umożliwiający dostęp ( po podaniu identyfikatora i hasła dostępu ) do merytorycznej części BIP w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na BIP,
•Na dole ekranu znajduje się informacja o administratorze serwera i statystyka odwiedzin strony,
•Na każdej podstronie podana jest informacja określająca tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść oraz osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.


Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej


Klauzula


Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wzór wniosku (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 21:03:10, wprowadzający: Dorota Opara
wersja do druku