Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
° Status Prawny
° Informacje Bieżace
° Statut
° Struktura Organizacyjna
° Regulaminy
° Przetargi
° Sprawozdania
° Zamówienia publiczne
° Redakcja biuletynu
° Deklaracja dostępności
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie > Informacje Bieżace strona główna 

Informacje Bieżace
Zarządzenie Nr 22.2020 z dnia 4 grudnia 2020

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych w Zakładzie Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-09 21:14:53 Informację zaktualizowano 2020-12-09 21:15:53, wprowadzający: Tomasz Mazan
Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych w ZGKM w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS - CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-09 13:03:24 Informację zaktualizowano 2020-11-09 13:04:03, wprowadzający: Tomasz Mazan
Zarządzenie Nr 12

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZGKM w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 12:03:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Informujemy, że od dnia 5 czerwca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe ceny i stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kunów, zgodnie z taryfą zatwierdzoną Decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr: WA.RET.070.1.90.2.2018 Dyrektora RZGW w Warszawie.


Ceny dostarczonej wody:


dla 1 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się z wodomierzy głównych – 3,18 zł/ m3 netto


dla 2 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się według przeciętnej normy zużycia wody – 3,18 zł/m3 netto


dla 3 grupy taryfowej – przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową i usługową- 3,18 zł/m3 netto


Stawka opłaty abonamentowej dla 1,2 i 3 grupy taryfowej– 3,90 zł miesięcznie netto


Ceny odprowadzanych ścieków:


dla 1 grupy taryfowej - gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się z wodomierzy głównych – 5,22 zł/m3 netto, co po uwzględnieniu dopłaty do 1 m3 w wysokości 0,48 zł daje 4,74 zł/ m3 netto


dla 2 grupy taryfowej- gospodarstw indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków wielolokalowych oraz placówek służby zdrowia, oświaty, kultury i innych jednostek rozliczających się według przeciętnej normy zużycia wody – 5,22 zł/m3 netto, co po uwzględnieniu dopłaty do 1 m3 w wysokości 0,48 zł daje 4,74 zł/ m3 netto


dla 3 grupy taryfowej – przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni rolno – spożywczych i pozostałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową i usługową- 5,22 zł/m3 netto


 


Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 10:02:08 Informację zaktualizowano 2019-05-22 10:06:31, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Informacja

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia na terenie gminy Kunów za 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 14:55:29, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
wersja do druku