Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencje
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Sprawozdania
° Informacje dodatkowe
° RODO - klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Petycje
° Zamówienia Publiczne
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie > Zamówienia Publiczne strona główna 

Zamówienia Publiczne
Informacja

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 19:26:19, wprowadzający: Dorota Opara
Informacja

Informacja z sesji otwarcia ofert

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 19:07:29, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie - ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty:


 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2021 roku”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (*.pdf)

Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy (*.pdf)

Załacznik nr 1.1 - 1.6 (*.pdf)

Załącznik nr 2 wykaz dostaw (*.pdf)

Załącznik nr 3 oświadczenie (*.pdf)

Załącznik nr 4 oświadczenie wykluczenie (*.pdf)

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa (*.pdf)

Załącznik nr 6 oświadczenie podwykonawcy (*.pdf)

Załącznik nr 7 wzór umowy (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-07 20:22:07, wprowadzający: Dorota Opara
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: PSPK.26.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 13:44:46, wprowadzający: Dorota Opara
Informacja

Informacja z sesji otwarcia ofert


 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku” (znak sprawy: PSPK.26.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 13:44:53 Informację zaktualizowano 2019-12-30 13:46:35, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie - ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2020 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 - 1.6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 14:28:13, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:55:54, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:54:59, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy nabiału, produktów mlecznych i jaj do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:54:01, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy mrożonek, przetworów mrożonych i ryb do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:52:53, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:51:44, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:50:34, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:49:38, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:48:32, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-28 11:46:07, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 – 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 14:12:37, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 – 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 14:00:33, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy nabiału, produktów mlecznych i jaj do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 – 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:58:18, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy mrożonek, przetworów mrożonych i ryb do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 – 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:56:08, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załączniki nr 1.1 – 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:53:18, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 1.1 - 1.6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:48:13 Informację zaktualizowano 2018-12-11 13:51:22, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”


 

Zapytanie tusze tonery (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:45:59, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy środków czystości do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie środki czystości (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:43:40, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie w 2019 r.”

Zapytanie artykuły biurowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 13:40:33, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

Zapytanie tusze tonery (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 11:41:54, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy środków czystości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

Zapytanie środki czystości (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 11:39:25, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

Zapytanie artykuły biurowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 11:18:26, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:39:21, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:37:49, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy nabiału, produktów mlecznych i jaj do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:36:26, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy mrożonek, przetworów mrożonych i ryb do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:34:09 Informację zaktualizowano 2018-01-02 11:34:52, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:31:29, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o wyborze oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-02 11:28:52, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

pieczywo i wyroby piekarskie (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:52:40, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

artykuły ogólnospożywcze (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:42:54 Informację zaktualizowano 2017-12-20 14:45:31, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy nabiału, produktów mlecznych i jaj do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

nabiał, produkty mleczne (*.pdf)

załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:32:20, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy mrożonek, przetworów mrożonych i ryb do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

mrożonki, przetworów mrożonye i ryby (*.pdf))

załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:29:43, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i kiszonek do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

warzywa, owoce (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:23:58, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na: „Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 r.”

Mięso, wędliny, drób (*.pdf)

Załącznik (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-20 14:19:57, wprowadzający: Dorota Opara
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku” (znak: PSP.261.1.2017)

Ogłoszenie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-14 10:21:24 Informację zaktualizowano 2017-12-14 10:23:12, wprowadzający: Dorota Opara
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku” (znak: PSP.261.1.2017).

Informacja z sesji otwarcia ofert (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 17:00:17, wprowadzający: Dorota Opara
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do przetargu (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 16:53:34, wprowadzający: Dorota Opara
Zaproszenie do złożenia oferty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie - ul. Szkolna 1, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2018 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

Załącznik nr 2,4,5 (*.pdf)

Załącznik nr 3 wzór umowy (*.pdf)

Załączniki 1,1 - 1,6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-04 13:40:36 Informację zaktualizowano 2017-12-04 13:41:15, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - artykuły biurowe

artykuły biurowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 13:36:26, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - środki czystości

środki czystości (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 13:34:13, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - dotyczące dostawy tuszy i
tonerów na 2017r.

dostawy tuszy i tonerów na 2017r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 13:28:14, wprowadzający: Dorota Opara
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: „Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2017 r.”

PSP mięso wędliny Drób (*.pdf)

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 12:39:03 Informację zaktualizowano 2017-01-03 12:40:32, wprowadzający: Dorota Opara
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2017r.”

Ogłoszenie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 15:20:43, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - produkty
spożywcze,żywnościowe na rok 2017 dla PSP w
Kunowie

Zapytanie ofertowe - produkty spożywcze,żywnościowe na rok 2017 dla PSP w Kunowie.


 Poniżej znajdują się dokumenty PDF do pobrania w w/w sprawie.


 Zapraszamy do składania ofert.


 

PSP mięso i wędliy (*.pdf)

PSP warzywa owoce kiszonki (*.pdf)

PSP mrożonki przetwory mrożone ryby (*.pdf)

PSP nabiał produkty mleczne jaja (*.pdf)

PSP artykuły ogólnosporzywcze (*.pdf)

PSP pieczywo i wyroby piekarskie (*.pdf)

Załącznik od 1,1 do 1,6 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 12:58:41 Informację zaktualizowano 2016-12-30 13:47:57, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - dotyczące dostawy tuszy i
tonerów na 2016r.

Zapytanie dotyczące dostawy tuszy i tonerów na 2016r. (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 08:45:42, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - środki czystości i
artykuły biurowe

Zapytanie środki czystości (*.pdf)

Zapytanie artykuły biurowe (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-25 14:23:04, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - produkty
spożywcze,żywnościowe na rok 2016 dla PSP w
Kunowie

Zapytanie ofertowe - produkty spożywcze,żywnościowe na rok 2016 dla PSP w Kunowie.


Poniżej znajdują się dokumenty PDF do pobrania w w/w sprawie.


Zapraszamy do składania ofert.

PSP art. ogólnospożywcze 2016.pdf

PSP mięso i wędliny 2016.pdf

PSP mrożonki i ryby 2016.pdf

PSP nabiał i jaja 2016.pdf

PSP pieczywo 2016.pdf

PSP warzywa i owoce 2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 14:39:19, wprowadzający: Dorota Opara
Zapytanie ofertowe - dostawa książek do
biblioteki szkolnej

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy książek  do biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w ramach realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń"


Dokumenty do pobrania w formie plików jpg spakowanych programem zip (do pobrania http://www.7-zip.org/download.html), lub w formacie MS WORD z rozszerzeniem doc.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx

 zapytanie ofertowe.7z
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:19:06 Informację zaktualizowano 2015-11-18 09:46:28, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie na dostawę tonerów i tuszów dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku
2015

Ogłoszenie na dostawę tonerów i tuszów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015, poniżej dokument PDF do pobrania w w/w sprawie.

 tusze_SP_Kunów_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 11:33:08 Informację zaktualizowano 2015-03-27 11:33:39, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie na dostawę środków czystości dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku
2015

Ogłoszenie na dostawę środków czystości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015, poniżej dokument PDF do pobrania w w/w sprawie.


 

Dostawa środków czystości dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 14:18:00 Informację zaktualizowano 2015-02-25 14:21:30, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku
2015

Ogłoszenie na dostawę materiałów biurowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015r.


Poniżej plik do pobrania w w/w sprawie.

biuro_SP_Kunów_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 13:05:21 Informację zaktualizowano 2015-02-16 13:07:11, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności i
środków spożywczych na 2015 rok

Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert na:


Sukcesywne dostawy pieczywa do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015,


Dostawy mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015,


Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015,


Dostawy nabiału do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015,


Dostawy mrożonek i ryb do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015,


Dostawy artykułów ogólnospożywczych do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2015


prowadzone w trybie zapytania ofertowego (postępowanie o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. Euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).


 


Poniżej znajdują sie odpowiednie dokumenty związane z przetargiem do pobrania w formacie PDF.


 

Dostawy pieczywa do Szkoły Podstawowej w Kunowie

Dostawy mięsa i wędlin do Szkoły Podstawowej w Kunowie

Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej w Kunowie

Dostawy nabiału do Szkoły Podstawowej w Kunowie

Dostawy mrożonek i ryb do Szkoły Podstawowej w Kunowie

Dostawy artykułów ogólnospożywczych do Szkoły Podstawowej w Kunowie

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:55:54 Informację zaktualizowano 2014-12-17 13:00:55, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie - zaproszenie do składnia ofert na
dostawę artykułów chemicznych i biurowych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: Dostawę artykułów chemicznych oraz artykułów biurowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie prowadzone w trybie zapytania cenowego (postępowanie o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. Euro, które jest realizowane poza ustawą Prawo zamówień publicznych).


Składanie ofert na artykuły chemiczne i biurowe jest oddzielne.


Poniżej dokumenty do pobrania :


 


- zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2014,


- załącznik w postaci formularza cenowego do zapytania na dostawę artykułów chemicznych,


 


oraz:


 


- zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do Szkoły Podstawowej w Kunowie w roku 2014,


- załącznik w postaci formularza cenowego do zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych.


 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych .

Formularz cenowy do zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych.

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.

Formularz cenowy do zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-19 10:17:45 Informację zaktualizowano 2014-02-26 18:34:16, wprowadzający: Dorota Opara
Ogłoszenie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie działając jako zamawiający na podstawie art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: Dostawa mięsa do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie.
 Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 15:00:02, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Sprostowanie nr 1
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2014 roku Do pobrania (*.pdf)
Data wprowadzenia informacji 2013-12-17 13:44:30 Informację zaktualizowano 2013-12-17 13:45:46, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

prowadzone w trybie zapytania cenowego (postępowanie o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. Euro, które jest realizowane poza ustawą Prawo zamówień publicznych).

Zapytanie cenowe (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 13:41:38, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Dostawy pieczywa do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie

prowadzone w trybie zapytania cenowego (postępowanie o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. Euro, które jest realizowane poza ustawą Prawo zamówień publicznych).

Zapytanie cenowe (*.pdf)

Oferta cenowa (*.xls)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 13:38:36, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ogłoszenie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie, ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie w 2014 roku

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Oferty Cenowe (*.xls)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 14:23:18, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Ponowne ogłoszenie o przetargu na dostarczanie
żywności 2013.02.07

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY DO POBRANIA :
1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
3) FORMULARZ OFERT CENOWYCH

Unieważnienie przetargu w dniu 29.01.2013 ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający, przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Poniżej dokument w niniejszej sprawie do pobrania w formacie pdf.

 

 

 

Ponowne ogłoszenie o przetargu na dostarczanie żywności (2013.02.07)

Poniżej do pobrania dokumenty w sprawie w/w przetargu

.

 

1) Informacje oraz ogłoszenie związane z przetargiem 2013.02.07

 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2013.02.07

 

3) Formularz ofert cenowych 2013.02.07SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

FORMULARZ OFERT CENOWYCH

Unieważnienie przetargu w sprawie żywności z dnia 29.01.2013

Ponowne ogłoszenie o przetargu na dostarczanie żywności 2013-02-07

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu 2013-02-07

Formularz ofert cenowych do przetargu 2013-02-07

Zaproszenie do składania ofert na przetarg "Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich." z dnia 29.05.2013r.

Formularz ofertowy dla przetargu "Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich." z dnia 29.05.2013r.

Załącznik formularza cenowego do przetargu "Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich." z dn. 29.05.2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 18:27:33 Informację zaktualizowano 2013-02-07 22:48:44, wprowadzający: Dorota Opara
wersja do druku