Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencje
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Sprawozdania
° Informacje dodatkowe
° RODO - klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Petycje
° Zamówienia Publiczne
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie > Majątek szkoły strona główna 

Majątek szkoły

Majątek szkoły


Właścicielem majątku jest Gmina Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie.


Siedzibą szkoły są budynki położone w Kunowie, przy ul. Szkolnej 1 i przy ul. Fabrycznej 1.


Budynek szkoły przy ul. Szkolnej 1 znajduje się na działce ewidencyjnej o numerze 1270/3.


Budynek szkoły przy ul. Fabrycznej 1 oraz budynek hali sportowej i budynek stołówki szkolnej znajdują się na działkach ewidencyjnych o numerach: 3890/3, 308/38, 308/39, 308/26, 308/22, 308/25.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 20:12:26 Informację zaktualizowano 2020-11-19 20:13:16, wprowadzający: Dorota Opara
wersja do druku