Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencja
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Informacje dodatkowe
° RODO – klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Zamówienia publiczne
° Sprawozdania
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie > Organizacja szkoły strona główna 

Organizacja szkoły

1. Struktura organizacyjna:


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
Prowadzi naukę w następujących etapach:
- oddziały przedszkolne,
- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021
- grupa młodsza i grupa starsza
- I - III - 3 oddziały
- IV - VIII - 4 oddziały (nie ma klasy IV)
Lokalizacja prowadzenia zajęć:
Wymysłów, ul. Wesoła 43, 27 - 415 Kunów
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.

Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-20 14:24:43, wprowadzający: Bożena Wijata
wersja do druku