Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencje
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Sprawozdania
° Informacje dodatkowe
° RODO - klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Petycje
° Zamówienia Publiczne
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie > Organizacja szkoły strona główna 

Organizacja szkoły
Struktura organizacyjna

Organizacja szkoły


 Struktura organizacyjna:


Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.
Prowadzi naukę w następujących etapach:
- I etap edukacyjny - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,
- II etap edukacyjny - klasy IV - VIII
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021
I – VIII – 17 oddziałów
I – III – 6 oddziałów
IV – VIII – 11 oddziałów
Lokalizacja prowadzenia zajęć:
kl. I - V - Kunów, ul. Szkolna 1
kl. VI -VIII - Kunów, ul. Fabryczna 1
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.
Szczegółowe cele i zadania szkoły określa statut.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 19:01:18 Informację zaktualizowano 2020-11-19 19:03:49, wprowadzający: Dorota Opara
wersja do druku