Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencje
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Sprawozdania
° Informacje dodatkowe
° RODO - klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Petycje
° Zamówienia Publiczne
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie > Status prawny strona główna 

Status prawny
Status prawny

     Status prawny


1.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Kunów. Stanowi część majątku tej Gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.


2.    Podstawę prawną funkcjonowania i działania szkoły określa:
Uchwała Nr XLVII/263/17 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XIV.86.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.


3.    Statut placówki


4.    Obwód szkoły:
UCHWAŁA NR XL.240.2020 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Granice obwodu szkoły:
- Kunów – bez ulicy Grabowieckiej i Iłżeckiej 7-14, -Kolonia Piaski od nr 58, - Nietulisko Małe - nr od 1-31 i 112-123, - Prawęcin, - Rudka, - Udziców, - Bukowie, - Chocimów, - Małe Jodło, - Biechów, - Doły Biskupie, - Nietulisko Duże – nr 199-223


5.    Struktura własnościowa:
Placówka stanowi własność Gminy Kunów, natomiast jednostką zarządzającą pozostaje Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie.

Statut PSP im. Antoniego "Hedy" Szarego (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-11 20:41:34 Informację zaktualizowano 2020-11-19 18:50:02, wprowadzający: Dorota Opara
wersja do druku