jo.kunow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy www.kunow.pl
Lista Jednostek strona główna 

Lista Jednostek

BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów

Nazwa Gminy Gmina Kunów
Województwo, Powiat świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej ul. Warszawska 45b
Kod 27-415 Kunów
Kontakt

tel./fax (+48 41) 26-13-174
e-mail: urzad@kunow.pl   

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie 
4. Publiczne Przedszkole w Kunowie
5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
6. Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
7. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
 
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne :
1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
 

 

 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 10:25:54 Informację zaktualizowano 2020-10-20 12:33:04, wprowadzający: Krzysztof Król
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.kunow.pl